Endelig en ny tariffavtale for reklamefilm. Etter mange år med utdatert avtaleverk får produsenter og skuespillere som jobber innen reklamefilm nå en tariffavtale å forholde seg til.

 

Side 9 av 9