Kulturrådet har delt ut 20 millioner kroner til prosjekter innen fri scenekunst dans og teater. Under ordningen for fri scenekunst – teater ble det behandlet 145 søknader. Det er innvilget støtte til 15 prosjekter i denne kategorien.

Rundens største tilskudd går til Morten Traavik, som er tildelt tre millioner kroner til prosjekter i Nord Korea og Nordøstpassasjen.

Til søknadsfristen 1. februar kom det inn til sammen 220 søknader til støtteordningene med en samlet søknadssum på 125,1 millioner kroner. Til sammen er det delt ut 20,2 millioner kroner til 31 prosjekter.

Lederne for Faglig utvalg for teater Iren Reppen, og Faglig utvalg for dans Arne Fagerholt, er enige om at det har vært en utfordrende men god søknadsrunde innenfor ordningene for fri scenekunst – teater og dans.

- I vårens arbeid med prosjektsøknader ble prioriteringene tøffe. Her er mange gode søknader og spennende prosjekt som favner bredt i form og innhold. Fagutvalget hadde flere interessante diskusjoner, og det var kamp om ressursene, sier Iren Reppen, som også er medlem i Kulturrådet.

- Runden var preget av mange sterke søknader fra aktører basert i Oslo og omegn, mens det denne gangen ble færre søknader på tilsvarende nivå fra andre steder som ble tildelt midler. Med et klart fokus på kunstnerisk kvalitet gikk dermed en stor del av midlene til søkere på Østlandet og i Oslo. Det var imidlertid mulig å foreta en jevnere fordeling i forhold til sjanger, noe utvalget også ønsker å ha som mål, sier Arne Fagerholt, som også er medlem i Kulturrådet.

Krevende prioriteringer
Som produksjonsfelt er den frie scenekunsten ikke underlagt én produksjonsmodell og forestillingene er ikke spilt på bare én scene. Det åpner for et mangfold når det gjelder arbeidsprosesser, produksjonsformater og uttrykksformer.
- Samlet speiler prosjektsøknadene dette mangfoldet, og flere prosjekter utfordrer forståelsen av hva scenekunst er og kan være. Samtidig inspirerer prosjektene til refleksjoner over hvilke virkninger scenekunsten kan ha i samtiden, forteller Fieldseth.
Prioritering mellom prosjektsøknader innenfor den stramme budsjettrammen er krevende. Erfaringsmessig har det vært en generell økning i søknadsbeløp de senere årene. Antallet søknader er for tiden relativt stabilt, men avsetningenes størrelse har over tid ikke økt i takt med verken antallet søknader om prosjekter med høy kunstnerisk kvalitet eller økningen i søknadsbeløp. Det gjelder i særlig grad avsetningen for fri scenekunst – teater, hvor avslagsprosenten er meget høy. Utvalgslederen Reppen bekrefter det sterke presset på avsetningen til fri scenekunst – teater.
- Vi ser at søknadssummene er på vei opp, og prosjektenes størrelse øker. Det samme gjør antall søknader om flerårige prosjekter. Jeg tror at ønsket om kontinuitet er stort, men prosjektstøtteordningens begrensede budsjett gjør det vanskelig å imøtekomme dette behovet fullt ut, og samtidig støtte enkeltprosjekter og nye kunstnere, sier Reppen.
Under ordningen for fri scenekunst – teater ble det behandlet 145 søknader. Det er innvilget støtte til 15 prosjekter. Den totale søknadssummen var kr 75 919 952. Den totale bevilgningen var kr 10 040 000.
Tallmessig er ikke budsjettsituasjonen like prekær for ordningen for fri scenekunst – dans. Faglig utvalg for dans merker likevel budsjettets begrensinger i sine prioriteringer. 75 søknader ble behandlet. 16 prosjekter er innvilget støtte. Den totale søknadssummen var kr 45 207 142, mens den totale bevilgningen er kr 10 080 000.
Les hele pressemeldingen her

TILDELING ETTER BEHANDLING I FLERE UTVALG:

Søker

Fylke

Sakstittel

Tilskudd

Inclusive Dance Company

SØR-TRØNDELAG

Universtrilogi: a) Stjernestøv

240 000

Landing

OSLO

Protestbevegelsen

165 000

 

TILDELINGER TIL FRI SCENEKUNST - TEATER:

Søker

Fylke

Sakstittel

Tilskudd

Amund Sjølie Sveen

AKERSHUS

Economic theory for dummies

200 000

Andrea Spreafico

HORDALAND

Catholic 1991

600 000

Bandlien/Pelmus

VESTFOLD

Black Mountain College - Brows held high

200 000

Camilla Vislie

OSLO

I´m gonna keep my sheep suit on - fotnoter til Rødhette

415 000

Dvell v/ Arild Vange m.fl.

SØR-TRØNDELAG

Improvisasjon person

220 000

Bergen senter for elektronisk kunst BEK

HORDALAND

Moviestar Installation

40 000

KORN Produksjoner v/ Siri Forberg

OSLO

Antigone-prosjektet

600 000

Naja Lee Jensen

OSLO

Call me a fool, but I don't wanna die

600 000

Namik Mackic

OSLO

Ashes of Gacko

475 000

NONcompany

HORDALAND

Kazak:kazak 

900 000

Pia Maria Roll Jessen

OSLO

Arachne

1 200 000

Rebekka Nystadbakk / Huy Le Vo

OSLO

Det kom mange hit i båt

620 000

Sagliocco Ensemble

TELEMARK

Vilja mot bakgården

200 000

Traavik.info v/ Morten Traavik

OSLO

A.I.D. (Arts interventions development): Nordøstpassasjen 1 og 2 - Idol Nord Korea

1 000 000 (2014)
1 000 000 (2015)
1 000 000 (2016)

Veronica Salinas

OSLO

Vinduer

770 000

 

Amandaprisene 2013 deles ut 16. august. 16 spillefilmer og fire dokumentarer er med i konkurransen. Og de nominerte er

 

Søndag 9. juni ble Heddaprisene delt ut for 16. gang! Ingar Helge Gimle, Gisken Armand, Espen Klouman Høiner og Verk Produksjoner var blant de 10 som ble hedret for sine fremragende sceneprestasjoner i teateråret som har gått

 

Tromsøbaserte Bernt Bjørn ble onsdag 5. juni tildelt Norsk Skuespillersenters Frilanspris 2013.

 

Hanne Tømta fortsetter som sjef for Nationaltheatret. Den nye åremålsperioden begynner januar 2015 og varer ut 2018.

 

Side 6 av 9